Lichenes Australienses
(IndExs #678686439)
Abbreviation: Stevens: Lich. Austral. [Brisbane]
Editor(s): G. Nell Stevens
Range: 1-26
Notes: fungi/lichens