Yoshimura, Lich. Japon. Exs. 1 [Obi, Nichinan]
I. Yoshimura [1-25]
IndExs #573806643

Duke University Herbarium Lichen Collection
Catalog #: 185109
bf2712a5-fa34-11e2-a92b-005056000560
Yoshimura, Isao #12189 08 August 1971
Peltigera canina (L.) Willd.
Japan, Hokkaido, Hokkaido, Yufure-zawa, at the foot of Mt. Ashibetsu, Furano.